Skip to content Skip to footer

אודות אלעד דוד בע״מ

חברתנו מתמחה בעבודות גמר, שיפוצים וניהול פרויקטים, עבור המגזר הפרטי והעסקי. בעל החברה, אלעד דוד, הוא מהנדס רשום (מס’ 16957018), קבלן רשום בפנקס הקבלנים (מס’ 31159) ומנהל עבודה מוסמך, המעורב באופן אישי בכל שלבי הפרויקט, מתחילתו ועד סופו.

מחויבות לעמידה בזמנים

בתחילתו של כל פרויקט אנו בונים לוח זמנים מסודר (גאנט), הכולל בתוכו את כל שלבי הפרויקט, עבודות של קבלני משנה חיצוניים ומועדי אספקת חומרים. הגאנט מתעדכן על ידנו בהתאם למצב בשטח, כדי שבכל רגע נתון תוכלו לדעת מה מצב הפרויקט.

לאורך כל תקופת העבודה, החברה מקפידה על:

  • פוליסת ביטוח צד ג’ וחבות מעבידים בתוקף
  • העסקת עובדים חוקיים, בעלי היתרי עבודה בישראל
  • שמירה על ניקיון סביבת העבודה בכל יום ובכל שעה

אחריות מלאה

אנו מתחייבים לאיכות העבודה המבוצעת על ידנו, שהיא ברמת גימור מהגבוהות בשוק, ומעניקים ללקוחותינו אחריות גבוהה מהמקובל בענף, למשך 24 חודשים מלאים.

שקיפות מלאה

עם סיומו של הפרויקט, אנו מוסרים ללקוח תיק פרויקט המכיל: העתק של כל תעודות המשלוח, בהן האביזרים שסופקו והמק”טים הרלוונטיים, וגווני הצבעים של כל קיר וקיר.